RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cerastium regelii  Ostenf.

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Polararve Cerastium regelii spp. caespitosum er vanlig over store deler av Svalbard, inkludert Bjørnøya. Vi vurderer den foreløpig som trygg (LC). Dette er en høgarktisk art, i Europa begrenset til Svalbard (med Bjørnøya) og de mest arktiske delene av europeisk Russland (Franz Josef Land, nordre Novaja Semlja). Den vil opplagt bli skadelidende ved temperaturøkning, men har fortsatt potensiale for ekspansjon inn i de kaldeste delene av Svalbard. For den nokså kompliserte systematikken, se omtale hos Elven et al. (2011) og de kilder som refereres der. Arten har to underarter: ssp. caespitosum i arktisk Canada, Grønland, Svalbard og arktisk europeisk Russland, kanskje øst til Taimyr i Sibir, og ssp. regelii i arktisk Canada, Alaska og Nordøst-Sibir.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Elven, R., Murray, D.F., Razzhivin, V.Yu. & Yurtsev, B.A. 2011. Annotated Checklist of the Panarctic Flora (PAF) Vascular Plants. Natural History Museum, University of Oslo. http://nhm2.uio.no/paf/