RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Draba arctica  J.Vahl

melrublom

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Mjølrublom Draba arctica vurderes som trygg (LC). Arten er vanlig over store deler av Spitsbergen og er også funnet på noen av øyene rundt (men ikke Bjørnøya). Den er knyttet til tørre, ofte noe baserike substrat og til hei, berg og skredmark. Den er amfi-atlantisk, kjent som svært sjelden i Nordøst-Canada, hyppig på Grønland, og med noe uklar utbredelse i europeisk Russland (kanskje manglende). Den er høgarktisk, men ofte knyttet til tørre og relativt varme voksesteder som neppe blir mangelvare ved en temperaturøkning.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC