RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cochlearia groenlandica  L.

polarskjørbuksurt

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Polarskjørbuksurt Cochlearia groenlandica vurderes som trygg (LC). Arten er vanlig over hele Svalbard med Bjørnøya, og det er ingen trussel eller indikasjon på tilbakegang.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC