RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cardamine nymanii  (Hook.) O.E.Schulz

polarkarse

Vurdert under navnet
Cardamine pratensis angustifolia

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Polarkarse Cardamine nymanii er vanlig over store deler av Svalbard med Bjørnøya og vurderes som trygg (LC).
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC