Taraxacum officinale agg. 

ugrasløvetenner

Kategori for Svalbard - ikke vurdert NE

Behandlet av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Arten er ikke vurdert - Informasjonen gjelder Svalbard
Arten tilhører en artsgruppe som ikke er rødlistevurdert etter IUCN sine kriterier til Rødlista 2015