Saussurea alpina  (L.) DC.

fjelltistel

Kategori for Svalbard - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Arten er ikke vurdert - Informasjonen gjelder Svalbard
Arten er observert i reproduktivt stadium i Norge, men er ikke ansett å ha "etablert reproduserende" bestand hos oss