Carum carvi  L.

karve

Kategori for Svalbard - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Arten er ikke vurdert - Informasjonen gjelder Svalbard