RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Puccinellia phryganodes  (Trin.) Scribn. & Merr.

teppesaltgras

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Teppesaltgras Puccinellia phryganodes er representert på Svalbard inkludert Bjørnøya med rasen svalbard-teppesaltgras ssp. vilfoidea som er vidt utbredt og med trygg populasjon (LC). Angivelser av en annen rase, amerika-teppesaltgras ssp. neoarctica, har ikke latt seg bekrefte (Føreid 2012). Teppesaltgras vokser i strandenger av arktisk type, ofte som eneste art eller sammen med ishavsstjerneblom Stellaria humifusa, ishavsstarr Carex subspathacea og isbjørnstarr Carex ursina. Den er hyppig langs kystene av Spitsbergen og øyene rundt, og også på Bjørnøya (men flere tidligere angivelser herfra, bl.a. hos Engelskjøn & Schweitzer 1970, er bygd på feilbestemt vrangsaltgras P. coarctata). Svalbard-teppesaltgras er en relativt lokal rase begrenset til Svalbard med Bjørnøya og Novaja Semlja. I fastlands-Norge (Finnmark) er arten representert med en noe ulik rase, finnmark-teppesaltgras ssp. sibirica. For en generell omtale av komplekset, se Sørensen (1953), Elven et al. (2011), og spesielt Føreid (2012).
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Sørensen, T.W. 1953. A Revision of the Greenland Species of Puccinllia Parl. with contributions to our knowledge of the Arctic Puccinellia Flora in general Meddelelser om Grønland 136 (3): 1-179
    • Engelskjøn, T. & Schweitzer, H.-J. 1970. Studies on the flora of Bear island (Bjørnøya). I. Vascular plants. Astarte. 3: 1-36
    • Føreid, M.K. 2012. Migration history and migration potential of Puccinellia phryganodes M. sc. Thesis, UNIS, Longyearbyen
    • Elven, R., Murray, D.F., Razzhivin, V.Yu. & Yurtsev, B.A. 2011. Annotated Checklist of the Panarctic Flora (PAF) Vascular Plants. Natural History Museum, University of Oslo. http://nhm2.uio.no/paf/