RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Poa pratensis colpodea  (Th.Fr.) Tzvelev

svalbardrapp

Kategori for Svalbard - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
15,0
Gjeldende kriterier
A4(c)
A4
15-30 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
Svalbardrapp Poa pratensis ssp. colpodea vurderes som nær truet (NT) på grunn av formodet pågående og framtidig tilbakegang. Planten er knyttet til kalde og fuktige voksesteder og går sterkt tilbake ved temperaturøkning. På Svalbard er den lite kjent, men trolig med en viss utbredelse i de nordligere og kaldere delene (Spitsbergen, Nordaustlandet og de østre øyene), spesielt i snøleier og områder med smeltevatn fra permafrost. Svalbardrapp er en sterkt nordlig og meget hardfør rase i engrapp-komplekset, kjent fra de nordligste delene av Grønland, Canada, Alaska og Russland-Sibir, i tillegg til Svalbard. Svalbard-forekomstene er de eneste kjente i Europa vest for Russland. De resultatene Haugen (2000) presenterer kan tyde på at ssp. colpodea fortjener høgere rang enn som en underart av Poa pratensis. Et viktig og fortsatt nyttig tidlig arbeid om denne planten, fra Nordaustlandet, er Scholander (1934). Etter å ha vært skeptisk i flere år, har den nordamerikanske eksperten på slekta, Rob Soreng, nå akseptert svalbardrapp som et separat takson (Soreng 2007).
Svalbard med sjøområder
kjent
  • Fjell
  • Flomsone
  • Is, snø og breforland
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Klimatiske endringer > Regionale
Temperaturendring
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Haugen, J. 2000. Possible hybrid origins of Poa hartzii and Poa arctica ssp. caespitans (Poaceae) investigated by morphology and isoenzymes Cand. scient. Thesis, University of Oslo, Oslo
    • Scholander, P.F. 1934. Vascular plants from Northern Svalbard. Skr. Svalb. Ishavet. 62
    • Soreng, R.J. 2007. Poa L. In: Flora of North America Editorial Committee (eds.) Flora of North America north opf Mexico 24. Magnoliophyta: Commelinidae (in part): Poaceae, part 1 486-601