RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Poa glauca  Vahl

blårapp

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Blårapp Poa glauca vurderes som trygg (LC). Arten er hyppig på Spitsbergen og kjent fra en forekomst på Nordaustlandet (det botanisk berømte 'Floraberget' i Murchisonfjorden). Den er arktisk-alpin, sirkumpolær, og en av de mest utbredte av alle rapp-arter. En del informasjon om denne arten på Svalbard finnes hos Haugen (2000).
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Haugen, J. 2000. Possible hybrid origins of Poa hartzii and Poa arctica ssp. caespitans (Poaceae) investigated by morphology and isoenzymes Cand. scient. Thesis, University of Oslo, Oslo