RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Phippsia algida  (Sol.) R.Br.

snøgras

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Snøgras Phippsia algida er vanlig over hele Svalbard, inkludert Bjørnøya, og vurderes som trygg (LC).To nyere genetiske og delvis morfologiske undersøkelser av snøgras-artene er Aares et al. (2000) og Steen et al. (2004).
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Aares, E., Nurmimiemi, M. & Brochmann, C. 2000. Incongruent phylogeographies in spite of similar morphology, ecology, and distribution: Phippsia algida and P. concinna (Poaceae) in the North Atlantic region Pl. Syst. Evol. 220: 241-261
    • Steen, N.W., Elven, R. & Nordal, I. 2004. Hybrid origin of the arctic X Pucciphippsia vacillans (Poaceae): evidence from Svalbard plants Pl. Syst. Evol. 245: 215-238