RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Festuca viviparoidea  Krajina ex Pavlick

polargeitsvingel

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Polargeitsvingel Festuca viviparoidea vurderes som trygg (LC). Arten utgjør hoveddelen av det som tidligere er kalt geitsvingel på Svalbard. Den vokser på sand- og grusmark, tørre sedimentflater, og på åpne flekker i hei og skråninger, inkludert fuglefjell og rasmarker. Den er ikke basekrevende og er mindre hyppig i kalkområder. Den er vanlig på Spitsbergen og øyene rundt. Totalutbredelsen er nesten unik og kanskje 'kunstig'. Arten har et stort delareal i arktiske strøk rundt Nord-Atlanteren i Grønland, Svalbard og arktisk europeisk Russland, og et annet delareal på begge sider av Beringstredet lengst nord ved Stillehavet. Plantene i de to delarealene er morfologisk ganske like, men kan ha ulik opprinnelse. Artene i geitsvingel-gruppen antas å være av hybridopprinnelse, og der overgangen til formering med yngleknopper har vært en måte for å overkomme hybridsterilitet. Den eksakte opprinnelsen (dvs. foreldrekombinasjonen) er ikke kjent for noen av dem, bare antydet. Den taksonomien vi bruker i dag for gruppen bygger på Frederiksen (1981, som underarter), videreutviklet av Alexeev i flere arbeider, og summert hos Soreng et al. (2003), Darbyshire & Pavlick (2007) og Elven et al. (2011).
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Frederiksen, S. 1981. Festuca vivipara (Poaceae) in the North Atlantic area. Nordic Journal of Botany. 1: 277-292
    • Soreng, R.J., Peterson, P.M., Davidse, G., Judziewicz, E.J., Zuloaga, F.O., Filgueiras, T.S., and Morrone, O. 2003. Catalogue of New World grasses (Poaceae): IV. Subfamily Pooideae. Contrib. U.S. Natl. Herb. 48: 730 pp.
    • Darbyshire, S.J. & Pavlick, L.E. 2007. Festuca L. In: Flora of North America Editorial Committee (eds.) Flora of North America north of Mexico. 24. Magnoliophyta: Commelinidae (in part): Poaceae, part 1 389-443
    • Elven, R., Murray, D.F., Razzhivin, V.Yu. & Yurtsev, B.A. 2011. Annotated Checklist of the Panarctic Flora (PAF) Vascular Plants. Natural History Museum, University of Oslo. http://nhm2.uio.no/paf/