RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Carex bigelowii dacica  W.Schultze-Motel

rabbestivstarr

Vurdert under navnet
Carex bigelowii rigida

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Rabbestivstarr Carex bigelowii ssp. dacica (tidligere ssp. rigida) er den vanligste rasen av arten stivstarr i skandinaviske fjell og vurderes som trygg (LC).
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC