RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Carex bigelowii bigelowii 

skaftstivstarr

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Skaftstivstarr Carex bigelowii ssp. bigelowii vurderes som trygg (LC). Den er påvist genetisk fra fjellet i Nord-Norge, morfologisk fra størstedelen av fjellkjeda, i nord også i låglandet. Se også Schönswetter et al. (2008) og Nakamatte & Lye (2009). Feltundersøkelser de siste ti årene har vist at den er vidt utbredt i større deler av fjellkjeda, særlig i nord.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Schönswetter, P., Elven, R. & Brochmann, C. 2008. Trans-Atlantic dispersal and large-scale lack of genetic structure in the circumpolar, arctic-alpine sedge Carex bigelowii s. lat. (Cyperaceae). American Journal of Botany 95: 1006-1014.
    • Nakamatte, E. & Lye, K.A. 2008. AFLP-based differentiation in north Atlantic species of Carex sect. Phacocystis. Nordic Journal of Botany 25: 318-328.