RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Narthecium ossifragum  (L.) Huds.

rome

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC