RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Agrilus cyanescens  Ratzeburg, 1837

vivendelpraktbille

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Det er påvist et eksemplar av denne arten som ble samlet inn av Münster på Nesodden på 1930-tallet. Det er usikkert om funnet representerer en fast, isolert populasjon, eller om arten kan ha blitt tilfeldig innført. Mangel på spesifikk undersøkelse av vivendel i området gjør at vi ikke kan utelukke at arten fortsatt finnes i Norge. Arten er også nylig påvist i Sverige, der man spekulerer på om den kan være på ekspansjon. Arten settes til DD da det er svært vanskelig å vurdere om arten i det hele tatt finnes i Norge i dag.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
DD
  • Publikasjoner

    • Olberg, S. 2007. Agrilus cyanescens Ratzeburg, 1837 (Buprestidae) and Xyleborus monographus (Fabricius, 1792) (Curculionidae) - two new but extinct Norwegian Coleoptera Norwegian Journal of Entomology 54: 119-120