RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Gymnadenia conopsea  (L.) R.Br.

brudespore

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Brudespore Gymnadenia conopsea vurderes som trygg (LC), liksom sin vanligste underart, engbrudespore ssp. conopsea. Den andre underarten, praktbrudespore ssp. densiflora, vurderes ikke (NE) på grunn av uklar systematikk, se denne.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC