RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Dactylorhiza maculata  (L.) Soó

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Dactylorhiza maculata vurderes som trygg (LC), liksom begge sine raser: flekkmarihand ssp. maculata og skogmarihand ssp. fuchsii.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC