RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Colydium filiforme  Fabricius, 1792

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Arten er knyttet til gamle, soleksponerte, døde eiker, hvor den lever i insektganger av blant annet skipsverftsbille (Lymexylon navale). Arten er registrert ved Brevik på 1800-tallet. Arten har gått sterkt tilbake i Sverige og har sannsynligvis forsvunnet fra Norge. Konklusjon: RE.