RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Octotemnus mandibularis  (Gyllenhal, 1813)

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Kjukeboreren Octotemnus mandibularis er fra Norge kun kjent i noen eksemplarer funnet i 1920 på Nesdal i Asker, og har trolig forsvunnet fra landet. Arten er antagelig knyttet til kjuker på bjørk og bøk. Det er ikke kjent hvorfor denne arten har hatt en dramatisk tilbakegang, men den er sannsynligvis klimatisk begrenset og avhengig av gode forekomster av vertssoppene. Arten vurderes som RE.