RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Orthotomicus longicollis  (Gyllenhal, 1827)

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Arten er knyttet til nylig døde, grove furutrær. Den er kun funnet en gang i Norge i Kongsberg for ca. 100 år siden. Arten har gått sterkt tilbake i Sverige hvor den i dag kun er kjent fra Gotska Sandön. Ganske sikkert forsvunnet fra Norge.