RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Polydrusus marginatus  Stephens, 1831

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Arten er polyfag på busker og trær. Den er kun påvist en gang i Norge i Bergen i 1896. Artens tilstedeværelse i Norge trenger bekreftelse, men inntil nye funn foreligger regner vi den som utgått.