RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ceutorhynchus chalybaeus  Germar, 1824

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Arten er kun registrert fra et gammelt funn fra AK, Oslo, Bygdøy (1929). Den er ettersøkt en del i området i nyere tid, men uten positivt resultat. Svenske bestander er begrenset til Sør-Sverige. Den kan være oversett da den kan utnytte flere arter korsblomster, særlig pengeurt, men muligens også løkurt.