RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Squamapion vicinum  (Kirby, 1808)

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Lever på vassmynte, trolig også åkermynte. Kun kjent fra tre gamle funn i Oslo, Asker og BØ, Fiskum. Arten kan være noe oversett pga lite søk direkte mot vertsplanten, men i Sverige har den gått tilbake og er i nyere tid kun funnet helt i sør. Artens fortsatte forekomst i Norge trenger derfor bekreftelse, men høyst trolig har den forsvunnet.