Polyblastia dermatodes  A. Massal.

Kategori - ikke vurdert NE

Behandlet av ekspertkomité for lav

Arten er ikke vurdert
Arten eller artsgruppen den tilhører har uavklart systematikk