RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Corticarina similata  (Gyllenhal, 1827)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Tidligere vurdering (2010)
LC