RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Biphyllus lunatus  (Fabricius, 1787)

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Arten er kun kjent fra tre mer enn 100 år gamle funn fra AK, Oslo, BØ, Hurum, Tofteholmen og Modum. Arten er avhengig av sopp på brente trær, særlig bjørk, og har forsvunnet fra Sverige utenom på Gotland. Ganske sikkert også forsvunnet fra Norge.