RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Chrysolina oricalcia  (Müller, 1776)

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Dette er en sørlig art som kun er kjent i ett funn fra Oslo på 1800-tallet. Arten har etter 1970 vært på spredning i Sverige, sannsynligvis pga at vertsplanten hundekjeks har blitt vanligere. Den er nå kjent nord til Uppland. Trolig finnes ikke nålevende norske populasjoner. Muligens vil den kunne rekolonisere Norge i nær fremtid.