RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Chrysolina gypsophilae  (Küster, 1845)

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Kun et gammelt funn fra TEI, Notodden fra 1869. Arten har høyst sannsynlig forsvunnet fra Norge for lang tid tilbake.