RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Psylliodes tricolor  Weise, 1888

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Kun to gamle funn eksisterer av denne arten fra Norge. Arten lever på hundesennep på tørr sandjord og har gått tilbake i hele Sverige. Har sannsynligvis forsvunnet fra Norge.