RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Longitarsus parvulus  (Paykull, 1799)

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Arten har sannsynligvis forsvunnet fra Norge etter at lindyrkingen avtok midt på 1900-tallet, men kan også finnes på vill-lin. Arten er skadedyr på lin i Europa, og kan muligens reintroduseres eller spres naturlig, men det er ikke sannsynlig at vi fortsatt har bestander i Norge.