Didymascella thujina  (E.J. Durand) Maire

tujasopp

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for sopper

Arten er ikke vurdert
Arten har ikke "etablert reproduserende" bestand hos oss, og < 2 % av global bestand oppholder seg regelmessig i Norge