RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Rhagium bifasciatum  Fabricius, 1775

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Arten er kjent fra i underkant av 10 lokaliteter i HO og RO der den utvikler seg inni veden på stammer av furu, men også planta gran. Arten er trolig ikke i tilbakegang, selv om utbredelsområdet er svært begrenset. Arten finnes trolig på mer enn 10 lokaliteter så konklusjonen må bli LC.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC