RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Strangalia attenuata  (Linnaeus, 1758)

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Arten utvikles i løvtrær, særlig eik av mindre dimensjoner, gjerne i greiner med hvitråte men med hard kjerneved. Den voksne billen er blomsterbesøkende. Arten ser ut til å ha forsvunnet fra Norge. Siste funn ble gjort i Tvedestrand i 1954. Arten ser ikke ut til å være spesielt krevende til habitat og det er usikkert om det er ukjente nøkkelfaktorer eller klimaflaskehalser som har vært kritisk for artens forekomst i Norge. Arten ser ut til å ha forsvunnet fra Norge og settes til RE.