Arthonia japewiae  Grube & Holien

Kategori - ikke vurdert NE

Behandlet av ekspertkomité for lav

Arten er ikke vurdert
Arten er ikke forsøkt vurdert på grunn av svært mangelfull kunnskap