RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Dermestes laniarius  Illiger, 1801

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Arten er knyttet til åtsler i sandområder med varmt mikroklima i Oslofjordsområdet. Arten har gått sterkt tilbake i hele Skandinavia. I Sverige i dag bare kjent fra Øland og Gotland. Nyeste funn fra Norge er ved Siljan (TEY) av A. Bakke på 1960-tallet. Vi antar at arten har forsvunnet fra Norge.