RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Haliplus lineolatus  Mannerheim, 1844

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Tidligere vurdering (2010)
LC