RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Thelephora terrestris  Ehrh.

frynsesopp

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Tidligere vurdering (2010)
LC