RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cerrena unicolor  (Bull. : Fr.) Murrill

labyrintkjuke

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Tidligere vurdering (2010)
LC