RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Nebria livida  (Linnaeus, 1758)

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Arten er knyttet til elvebredder eller mer sjelden sandstrender ved havet (ved freskvannssig). Den er kjent fra 6 lokaliteter i Norge rundt Oslofjorden til Larvik, samt fra Jæren. Den ble sist funnet langs Lågen ved Larvik ca. 1980. Den er i nyere tid grundig ettersøkt på de tidligere funnplassene uten hell. Arten er i tillegg stor og karakteristisk og lever på veldefinerte habitater. Vi må derfor konkludere med at denne arten sannsynligvis har forsvunnet fra Norge for relativt kort tid siden. Konklusjon: RE.