RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Phellinus tremulae  (Bondartsev) Bondartsev & B.N.Borisov

ospeildkjuke

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Tidligere vurdering (2010)
LC