RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Coltricia perennis  (L. : Fr.) Murrill

sandkjuke

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Tidligere vurdering (2010)
LC