RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Amara littorea  Thomson, 1857

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Arten er knyttet til tørre, varme lokaliteter i kulturlandskapet. Arten var tidligere kjent fra flere steder rundt Oslofjorden og i Gudbrandsdalen, men har gått dramatisk tilbake i hele Skandinavia de siste 50 år. Arten har høyst sannsynlig forsvunnet fra Norge. Konklusjon: RE.