RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Xerocomus porosporus  Imler

blek ruterørsopp

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NE