Basidiodendron deminutum  (Bourdot) Luck-Allen

Kategori - ikke vurdert NE

Behandlet av ekspertkomité for sopper

Arten er ikke vurdert
Arten er ikke forsøkt vurdert på grunn av svært mangelfull kunnskap