RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mycena ustalis  Aronsen & Maas Geest.

svarthette

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Svarthette (Mycena ustalis) er kun kjent fra typelokaliteten på Tjøme (Moutmarka, 3 steder lokalt) i Vestfold, under einer, gammelt beite (jevnlige funn fra 1988 og fram til i dag, stort antall fruktlegemer). Status og trusselbilde er uklart, men den er åpenbart en sjelden art.
Tidligere vurdering (2010)
DD
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Ukjent Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Ukjent Ukjent Ukjent
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm