RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mycena terena  Aronsen & Maas Geest.

seljebladhette

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Seljebladhette (Mycena terena) er kun kjent fra 2 lokaliteter på Tjøme i Vestfold, der den er funnet på blad av Salix. Status og trusselbilde er uklart, men den er åpenbart en sjelden art.
Tidligere vurdering (2010)
DD