RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mycena pseudopicta  (J. E. Lange) Kühner

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000
Mycena pseudopicta er kjent fra 1 lokalitet i Norge, på skogbrannflate i He.: Våler. Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 20, noe som tilsvarer omtrent 400 individer, basert på antakelse om 20 individer pr. lok. (2 geneter og 10 rameter pr. lok.). Arten rødlistes etter D1 på grunnlag av svært liten populasjon, med totalbestand <400 ind. Det er vanskelig å bedømme eventuell reduksjon.
Hedmark
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogbrannslukking
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)