RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mycena oligophylla  Aronsen & Maas Geest.

svelthette

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Svelthette (Mycena oligophylla) vokser på basispartier av enfrøbladete; Juncus og Carex. Den er kun kjent fra typelokaliteten på Tjøme i Vestfold. Status og trusselbilde er uklart. Forvekslingsart til Hemimycena spp., men den er åpenbart en sjelden art.
Tidligere vurdering (2010)
DD