RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mycena mucor  (Batsch : Fr.) Gillet

hvit sokkelhette

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Vokser. 3 kjente lokaliteter i Norge. (Vf.: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme). Status og trusselbilde er uklart, men den er åpenbart en sjelden art.

Tidligere vurdering (2010)
DD